تماس با ما

تلفن : ۴۳۳۴۴۲۵۵-۰۶۶

۰۶۶-۴۳۳۴۴۲۵۶

۰۶۶-۴۳۳۴۴۲۵۷

۰۶۶-۴۳۳۴۴۲۵۸

موبایل : ۰۹۱۶۷۱۴۹۰۳۹

فاکس : ۴۳۳۶۹۰۸۰-۰۶۶

پست الکترونیکی : hajimplast@gmail.com